Stortinget - Møte onsdag den 9. april 2008 kl. 10

Dato: 09.04.2008

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir en del endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringene i dagens spørretime foreslås godkjent. - Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 1, fra representanten Line Henriette Holten Hjemdal til olje- og energiministeren, bortfaller, da spørreren ikke er til stede.

Spørsmål 7, fra representanten Elisabeth Aspaker til utenriksministeren, tas opp av representanten Sonja Irene Sjøli.

Spørsmål 9, fra representanten Øyvind Halleraker til utenriksministeren, tas opp av representanten Peter Skovholt Gitmark.

Spørsmål 12, fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide til forsknings- og høyere utdanningsministeren, tas opp av representanten Inge Lønning.

Spørsmål 13, fra representanten Sonja Irene Sjøli til forsvarsministeren, er trukket tilbake.

Spørsmål 16, fra representanten Svein Flåtten til samferdselsministeren, er overført til fiskeri- og kystministeren som rette vedkommende.

Spørsmål 26, fra representanten Øyvind Korsberg til fornyings- og administrasjonsministeren, vil bli besvart av barne- og likestillingsministeren på vegne av fornyings- og administrasjonsministeren, som er bortreist.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 21

Spørsmål 22

Spørsmål 23

Spørsmål 24

Spørsmål 25

Spørsmål 26

Spørsmål 27

Spørsmål 28

Spørsmål 29

Spørsmål 30