Stortinget - Møte tirsdag den 27. november 2012 kl. 10

Dato: 27.11.2012
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 00.45.