Stortinget - Møte torsdag den 16. mai 2013 kl. 10

Dato: 16.05.2013
President: Øyvind Korsberg

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.10.