Stortinget - Møte torsdag den 8. mai 2014 kl. 10

Dato: 08.05.2014
President: Marit Nybakk

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:02:07]

  Interpellasjon fra representanten Trygve Slagsvold Vedum til finansministeren:
  «Norge er et land med relativt små økonomiske forskjeller. I de fleste vestlige land er imidlertid forskjellene økende. På verdensbasis var i 2012 forskjellen på den rikeste prosenten av borgerne og de 99 resterende prosentene større enn noen gang siden 1920-tallet. I USA har problemet med økende ulikhet lenge preget den nasjonale debatten, og fremtredende politikere og økonomer mener at økonomisk ulikhet er vår tids største utfordring. USAs president Barack Obama sa i 2013 at ulikhet er «the defining challenge of our time». De små forskjellene i Norge har kommet som et resultat av en rekke faktorer, bla annet høy sysselsetting, gratis skole og helseomsorg, rimelig tilgang til høyere utdanning og progressiv inntektsbeskatning.
  Betrakter statsråden økte økonomiske forskjeller som et problem, og hva vil statsråden i så fall gjøre for å motvirke økende økonomiske forskjeller i Norge?»

 • Sak nr. 2 [10:59:36]

  Interpellasjon fra representanten Michael Tetzschner til finansministeren:
  «Nets er infrastrukturen for betalingsformidling i Norge og store deler av Norden, ved sammenkoblingen av bankkonti og forretninger i et nettverk som i 2013 formidlet mer enn 6 milliarder korttransaksjoner fra mer enn 33 millioner betalingskort og ca. 500 000 forretninger. Denne samfunnskritiske infrastrukturen er nå solgt for ca. 19 mrd. kroner med forbehold om myndighetens godkjenning til en kjøpergruppe bestående av Advent International, ATP og Bain Capital.
  Vil statsråden i behandlingen av saken legge til grunn at den norske personopplysningsloven fortsatt vil sikre personvernet for norske brukere av e-faktura, e-arkivering, Avtalegiro, Betalingsservice, nasjonale BankID-løsninger samt for brukere av kreditt- og debetkort, for eksempel BankAxept?»

 • Sak nr. 3 [11:25:58]

  Interpellasjon fra representanten Line Henriette Hjemdal til kulturministeren:
  «Etter at åpningstidsloven ble fjernet for 10 år siden, har forbrukerne fått økt tilgjengelighet på varer. Hovedregelen er likevel at søndagsåpne butikker ikke er tillatt, men det finnes en rekke unntak fra loven. Hverken forbrukerne, arbeidstakerne eller butikkeierne ønsker en utvidelse av åpningstidene. Arbeidstakerne ønsker ikke utvidelse fordi de da vil få mindre samlet fritid og familietid i helgene. Butikkeierne vil ikke at loven skal utvides fordi tall fra Sverige og erfaringer fra Danmark viser at søndagsåpne butikker ikke er lønnsomt, og at det kun vil være markedsledere som vil overleve. Konsekvensen av å åpne opp for søndagsåpne butikker kan da bli økte priser, som forbrukerne vil tape på.
  Hva er begrunnelsen for at regjeringen vil åpne opp for søndagsåpne butikker, og hvordan vil regjeringen sikre at hverken arbeidstakere, butikkeiere eller forbrukere taper på en slik utvidelse av loven?»

 • Sak nr. 4 [12:27:33]

  Interpellasjon fra representanten Rigmor Aasrud til kulturministeren:
  «Stoltenberg-regjeringa fikk utarbeidet Nasjonal handlingsplan mot kampfiksing i idretten 2013–2015. Handlingsplanen ble lagd i samråd med Norges idrettsforbund, Norges Fotballforbund, Norsk Tipping AS og Lotteri- og stiftelsestilsynet. Formålet med handlingsplanen var å forebygge, avdekke og reagere mot kampfiksing. På årets idrettsgallaseminar var også kampfiksing tema, og det var mange tankevekkende innlegg om et stort, krevende og økende problem.
  Hvilke nye initiativer vil statsråden ta for å hindre at dette brer om seg i Norge, og vil denne utviklingen få innvirkning på regjeringens nye spillpolitikk?»

 • Sak nr. 5 [13:21:01]

  Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Storberget, Martin Kolberg, Marit Arnstad, Per Olaf Lundteigen og Karin Andersen om priskontroll i konsesjonsloven for landbrukseiendommer ((Innst. 170 S (2013–2014), jf. Dokument 8:29 S (2013–2014)))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 14.43.