Stortinget - Møte mandag den 14. mars 2016 kl. 12

Dato: 14.03.2016
President: Marit Nybakk

Dagsorden

Møtet hevet kl. 17.07.