Steen, Reiulf

Steen, Reiulf (1933-2014)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Akershus 1989-1993
Ansiennitet:
15 år, 195 dagar

Gå til biletgalleri

Steen, Reiulf har gått bort.

Finn informasjon etter