Biografiar

Her finn du biografiane til alle representantar, vararepresentantar og regjeringsmedlemer heilt tilbake til 1945. Biografiane kan òg finnast ved at du skriv namna på representantane i søket.

Historiske biografiar

Les òg biografiane til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie. Historiske biografiar.

Finn representant

Biografier
Namn Parti Periode

W

Wisløff, Jens Juell Høyre 1969-1973
With, Odd Kristelig Folkeparti 1961-1985
Withbro, Elynor Kristelig Folkeparti 1981-1985
Wold, Asmund Kristelig Folkeparti 1997-2001
Wold, Henning Høyre 2013-2021
Wold, Jardar Mossfall Arbeiderpartiet 1950-1953
Wold, Morten Fremskrittspartiet 2013-2021
Wold, Ragnar Sosialistisk Folkeparti 1965-1969
Wold, Terje Arbeiderpartiet 1945-1949
Wold, Willy Arne Senterpartiet 1969-1977
Wolden, Elly Arbeiderpartiet 1993-1997
Woldseth, Karin S. Fremskrittspartiet 2001-2013
Wollbakk, Ester Kristelig Folkeparti 1993-1997
Wollebæk, Dag Arbeiderpartiet 1993-1997
Wollstadmo, Hennild Senterpartiet 1981-1985
Wong, Julia Arbeiderpartiet 2017-2021
Wormdahl, Andreas Arbeiderpartiet 1958-1969
Wright, Carl August Petersen Høyre 1934-1953
Wright, Robert Kristelig Folkeparti 1997-2001
Wroldsen, Ernst Arbeiderpartiet 1977-1993
Wrålsen, Åse Kristelig Folkeparti 1993-1997
Wærnes, Arnt Ander Kristelig Folkeparti 2001-2005
Wærstad, Ingebjørg Senterpartiet 1973-1977
Wøhni, Einar Arbeiderpartiet 1961-1965
Wøien, Anne Tingelstad Senterpartiet 2005-2017
Waag, Hartvik Anton Arbeiderpartiet 1958-1961
Wågan, Sigrid Jonette Heide Bondepartiet 1958-1961
Waage, Roy Kristelig Folkeparti 1997-2001
Waaia, Eva Arbeiderpartiet 1977-1985