Dagsorden

Storting torsdag den 09. mars 2023 kl. 10.00

Votering kl. 14.00. Møtet fortsetter om nødvendig utover kl. 16.00