Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

EU-domstolen bekrefter ACERs myndighet i grenseoverskridende spørsmål

I pressemelding av 15. februar bekrefter EU-domstolen utvidede myndigheter til EU-byrået  for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter (ACER) når det gjelder individuelle vedtak i grenseoverskridende spørsmål. «ACER har rett til å endre forslagene fra overføringssystemoperatørene (TSOs) for å sikre deres samsvar med EUs energilovgivning uten å være bundet av avtalepunkt mellom de kompetente nasjonale reguleringsmyndigheter», heter det i pressemeldingen fra EU-domstolen.

EU-domstolen starter sin redegjørelse ved å vise til bakgrunn i saken. Tyske, østerrikske, spanske, franske, nederlandske, polske og svenske tilsynsmyndigheter for energioverføring har utfordret to avgjørelser tatt av ACER i henhold til forordningen (2017/2195) om elektrisitetsbalansering. I sitt vedtak vurderer EU-domstolen avgjørelsene fra ACERs klagenemnd som de nasjonale tilsynsmyndighetene hadde bedt om å annullere. EU-domstolen anfører her at søksmål om annullering avvises ettersom de rettet seg mot ACER-vedtak og vedlegg. Følgelig vil domstolen i denne saken være begrenset til å overprøve lovligheten av avgjørelsene til klagenemnda. Her uttaler domstolen: «I første omgang avvises søkernes argument om at klagenemnda begikk rettsfeil ved ikke å finne at ACER hadde overskredet grensene for kompetansen til å fatte de berørte beslutningene.»

EU-domstolen er av den oppfatning at ACER er kompetent til å avgjøre enkeltspørsmål som påvirker grenseoverskridende handel eller sikkerheten til grenseoverskridende nettverk. Etter domstolens syn følger det ikke av forordningene 2017/2195 og 2019/942 om etablering av ACER at kompetansen til byrået er begrenset til uenighet mellom de berørte myndighetene. EU-lovgivers intensjon er å gjøre beslutningstaking i grenseoverskridende spørsmål mer effektivt ved å styrke ACERs individuelle beslutningsmyndighet. Det fremgår også av innledningen til forordningen 2019/942 at ACER ble etablert for å fylle det regulatoriske vakuumet på EU-nivå og for å bidra til et effektiv indre marked for elektrisitet og naturgass i EU.

Domstolen konkluderer derfor med at klagenemnda ikke tok feil ved å opprettholde ACERs jurisdiksjon. ACER har rett til å endre forslag om metodikk som overføringssystemoperatørene (TSOs) hadde utformet og som de hadde overført til sine respektive nasjonale reguleringsmyndigheter. Som sådan var ACER ikke bundet av noen avtalepunkt mellom de kompetente nasjonale myndighetene. For det andre avviser retten søkernes påstander om at klagenemnda begikk rettsfeil ved å fastslå at inkludering av kapasitetsstyringsfunksjonen blant funksjonene som kreves for driften av såkalte aFRR og mFRR-plattformer. Dette følger direkte av forordning 2017/2195. I henhold til EU-domstolen ser en slik funksjon ut til å være både teknisk og juridisk nødvendig for effektiv og sikker etablering og drift av slike plattformer, fremhever Agence Europe i sin omtale av saken.

ACER er ett av 31 EU-byrå Norge er med i. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som inngår i den tredje energimarkedspakken ble behandlet i Stortinget 22. mars 2018.  Nei til EU har saksøkt staten fordi de mener Stortinget ikke fulgte Grunnlovens § 115 om suverenitetsavståelse da EUs tredje energimarkedspakke ble vedtatt. Nei til EU mener avståelsen av suverenitet til EUs energibyrå ACER via EØS-tilsynet ESA og Reguleringsmyndigheten for energi (RME) er mer enn «lite inngripende» og i strid med Grunnloven.

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Vilde Høvik Røberg

Sist oppdatert: 24.02.2023 08:40
: