Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Stortinget har vedtatt mer åpenhet om økonomiske interesser

Den 9. januar vedtok Stortinget endringer i Reglement om register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser.

Les innstillingen fra Stortingets presidentskap. Presidentskapets tilråding ble vedtatt.  
 
 
De vedtatte endringene gjelder fra 1. mars 2024.  
 

Registrering av alle aksjehandler 

Det endrede reglementet fastslår at alle aksjehandler en representant foretar skal fremgå i registeret. Dette kommer i tillegg til dagens krav om en oppdatert oversikt over representantenes aksjebeholdninger. Det skal også stilles mer omfattende krav til informasjonen som skal oppgis om den enkelte transaksjon. 
 

Generell registreringsplikt

Reglementets § 15 angir i dag at representantene «kan» registrere opplysninger som ikke er omfattet av de positivt angitte registreringspliktene ellers i reglementet. Denne utfyllende og generelle registreringsmuligheten er omgjort til en registreringsplikt, og vil da legge et enda tydeligere ansvar på representantene for å identifisere alle forhold som kan innebære en interessekonflikt. 
 

Enkelte andre forhold 

Endringer i registeret skal meldes inn oftere enn tidligere. Representantenes frist for å melde inn endringer reduseres fra én måned til to uker. Tilsvarende skal registeret oppdateres oftere for offentligheten, det vil si annenhver uke istedenfor månedlig. 
 
Presidentskapet vil komme tilbake til Stortinget om spørsmålet om registrering av representantenes nærstående sine interesser. Det reiser noen problemstillinger som først må vurderes nærmere, herunder når det gjelder personvern. 
 
I tillegg til endringene i reglementet, vil det bli utviklet en mer tidsriktig teknisk løsning for registeret. Det vil blant annet komme bedre søkemuligheter, og andre forbedringer av funksjonaliteten i det offentlige registeret, som er tilgjengelig via stortinget.no. 
 

Innsideinformasjon 

Ved siden av endringene i registeret fastsatte Stortingets presidentskap 14. desember 2023 også retningslinjer for behandling av innsideinformasjon i Stortinget. Formålet med retningslinjene er å gjøre de rettslige pliktene som gjelder etter verdipapirhandelloven og EUs markedsmisbruksforordning bedre kjent for stortingsrepresentantene og ansatte.  
 
Sist oppdatert: 09.01.2024 15:19
: