Biografier

Her er biografiene til stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer tilbake til 1945. Biografiene kan også finnes ved å skrive representantens navn i søkefeltet. Vararepresentanter biograferes vanligvis ikke. NB: Det er fortsatt flere som ikke har sendt inn sine biografiopplysninger etter stortingsvalget i 2017. Det er frivillig å oppgi disse opplysningene.

Historiske biografier

Les også biografiene til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie: Historiske biografier.

Avgrens utvalget

Finn representant

Biografier
Navn Parti Periode

Akershus

Bøhler, Lisbeth Venstre 2005-2009
Bøhmer, Elisabeth Fremskrittspartiet 1993-1997
Bøsterud, Helen Marie Arbeiderpartiet 1977-1993
Bålsrud, Runar Venstre 2013-2017
Carlsen, Olav Sigurd Arbeiderpartiet 1973-1977
Chaffey, Paul Sosialistisk Venstreparti 1989-1997
Christensen, Per Aage Pleym Uavhengig representant 1993-1997
Christiansen, Julie Høyre 1989-2005
Christie, Hartvig Caspar Høyre 1945-1961
Dahl, André Oktay Høyre 1997-2013
Dalen, Vibeke Arbeiderpartiet 1997-2001
Di Micco, Liv Eva Arbeiderpartiet 1985-1989
Dokken, Øyvin Sindre Arbeiderpartiet 1961-1965
Dokken, Åse Lilli Arbeiderpartiet 1965-1969
Dørum, Anneliese Arbeiderpartiet 1977-2001
Egeberg, Ivar Senterpartiet 1989-1993
Eggen, Siri Hov Arbeiderpartiet 2001-2013
Eggum, Asbjørn Senterpartiet 1985-1989
Egner, Ellen-Karine Høyre 1985-1989
Eide, Kai Høyre 1993-1997
Eikebråten, Anne Kristine Høyre 2009-2013
Ekeberg, Øivind Kristelig Folkeparti 2001-2005
Ekeland, Halvor Sosialistisk Venstreparti 2017-2025
Ekelberg, Dag Høyre 2013-2017
Eldegard, Gunvor Arbeiderpartiet 2005-2017
El-noush, Haitham Sosialistisk Venstreparti 2009-2025
Elseth, Anette Carnarius Fremskrittspartiet 1997-2025
Elvenes, Hårek Høyre 2005-2025
Engebretsen, Kjell Arbeiderpartiet 1993-2005
Enger, Anne Senterpartiet 1985-2001
Engesæth, Siri Venstre 2013-2017
Eriksen, Aud Voss Høyre 1981-1993
Eriksen, Trine Lise Høyre 2001-2005
Erikstad, Terje Sosialistisk Venstreparti 1985-1993
Ervik, Anne Gro Arbeiderpartiet 1981-1985
Espelund, Harald Fremskrittspartiet 2001-2005
Evje, Ursula Uavhengig representant 1997-2005
Fagernes, Astrid Høyre 1977-1989
Falck, Lucie Paus Arbeiderpartiet 1989-1993
Fangel, Kari Høyre 1993-1997
Fanghol, Elisabeth Arbeiderpartiet 2017-2021
Finstad, Eva R. Høyre 1981-1997
Five, Kaci Kullmann Høyre 1977-1997
Folland, Vilde Følling Sosialistisk Venstreparti 2013-2017
Fossli, Grethe Arbeiderpartiet 1993-2005
Fossum, Jon Bäckstrøm Høyre 1965-1969
Fossum, Thor Arbeiderpartiet 1958-1969
Fridrichsen, Dagny Høyre 1958-1961
Frogner, Elly Arbeiderpartiet 2021-2025
Furre, Else Kollerud Høyre 1958-1961
Fåne, Jan Erik Fremskrittspartiet 1989-1993
Gjelsvik, Sigbjørn Senterpartiet 2017-2025
Gjems-Onstad, Erik Anders Langes Parti 1973-1977
Gjervan, Arild Høyre 1997-2001
Graff, Pål Venstre 1997-2001
Graham, Sylvi Høyre 2005-2017
Granerud, Terje Arbeiderpartiet 1977-1989
Grape, Signy Sosialistisk Venstreparti 2009-2013
Grimm, Thorleif Høyre 1958-1961
Grimsrud, Bjørne Arbeiderpartiet 1989-1993
Grobstok, Tor Malnes Miljøpartiet De Grønne 2021-2025
Grue, Sigurd Gunnar Arbeiderpartiet 1958-1961
Gulati, Himanshu Fremskrittspartiet 2009-2025
Gulbrandsen, Barbara Arbeiderpartiet 1989-1993
Gullberg, Anne Therese Arbeiderpartiet 1997-2001
Gundersen, Fridtjof Frank Uavhengig representant 1981-2001
Gustavsen, Liv Fremskrittspartiet 2017-2025
Gystad, Thor Arbeiderpartiet 1969-1981
Gaare, Eystein Arbeiderpartiet 1993-1997
Haga, Åslaug Senterpartiet 2001-2009
Hagen, Knut H. Arbeiderpartiet 1989-1993
Hagen, Marianne Høyre 1997-2001
Hagen, Paul Ivar Arbeiderpartiet 1954-1957
Halse, Andreas C. Sosialistisk Venstreparti 2013-2017
Halseth, Odd Anders Langes Parti 1973-1977
Halvorsen, Ebba Haslund Høyre 1958-1965
Halvorsen, Roald Norges Kommunistiske Parti 1945-1949
Halvorsrud, Line Sosialistisk Venstreparti 2017-2021
Halvorsrud, Svenn Høyre 1950-1957
Hamnes, Andreas Arbeiderpartiet 2005-2009
Hamre, Torleif Sosialistisk Venstreparti 2017-2021
Handeland, Tobias Langås Rødt 2021-2025
Hannesson, Anne Høyre 1989-1993
Hansen, Marianne Grimstad Høyre 2013-2017
Hanslien, Anton Arbeiderpartiet 1954-1957
Hanssen, Kjell Høyre 1969-1973
Hansteen, Kirsten Norges Kommunistiske Parti 1945-1949
Harg, Morten Høyre 1981-1985
Harsem, Jan Venstre 2005-2009
Hartviksen, Ragnhild Male Arbeiderpartiet 2021-2025
Haug, Kristoffer Robin Miljøpartiet De Grønne 2017-2025
Haugen, Bjarne Natanael Arbeiderpartiet 1950-1953
Haugen, Kristian Arbeiderpartiet 1958-1969
Haugen, Tore Høyre 1977-1993
Haugland, Valgerd Svarstad Kristelig Folkeparti 1985-2005
Haugstveit, Fatima Valdes Arbeiderpartiet 2005-2009
Hegtun, Halfdan Det Nye Folkepartiet 1965-1973
Heir, Eva Sosialistisk Venstreparti 1989-1997
Helle, Erlend Sosialistisk Venstreparti 2005-2009
Hellebust, Anders Martin Arbeiderpartiet 1985-1989