Grunnlovsforslag fra May Britt Vihovde om endringer i Grunnloven § 107 (odels- og åsetesretten)

Dette dokument

  • Dokument nr. 12:6 (2003-2004)
  • Dato: 30.09.2004
  • Utgiver: Representanter

Innhold