Grunnlovsforslag fra Åse Gunhild Woie Duesund, Laila Dåvøy, Line Henriette Holten Hjemdal og Dagfinn Høybråten om ny § 95 a i Grunnloven (Vern av liv)

Dette dokument

  • Dokument nr. 12:22 (2007–2008)
  • Dato: 30.09.2008
  • Utgiver: Representanter
Til Stortinget
30. september 2008