Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 vedkommende Utdannings- og forskningsdepartementet, Kultur- og kirkedepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeridepartementet og Landbruksdepartementet

Til Stortinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 4. desember 2001

Rolf Reikvam

leder og ordf. for kap. 259, 261, 281 og 3281

Vidar Bjørnstad

ordf. for kap. 262, 285, 286, 920 og 3286

Ine Marie Eriksen

ordf. for kap. 260, 2410 og 5310

Ursula Evje

ordf. for kap. 243, 256, 279, 282, 299, 3243, 3256 og 3279

Trine Skei Grande

ordf. for kap. 249, 273 og 3273

Lena Jensen

ordf. for kap. 202, 221, 263, 287, 3202 og 3221

Arne Lyngstad

ordf. for kap. 294, 295, 3294 og 3295

Eva M. Nielsen

ordf. for kap. 206, 210, 254 og 3254

Jan Olav Olsen

ordf. for kap. 203, 222, 297, 3203, 3222 og 3297

Raymond Robertsen

ordf. for kap. 223, 224 og 248

Jan Simonsen

ordf. for kap. 232, 265, 269, 3232, 3265 og 3269

Elsa Skarbøvik

ordf. for kap. 204, 240, 253, 270 og 3204

Rune J. Skjælaaen

ordf. for kap. 258, 274, 283, 1021, 1023, 3274, 3283, 4021 og 4023

Arne Sortevik

ordf. for kap. 226, 264, 268, 1020 og 4020

Søren Fredrik Voie

ordf. for kap. 278, 288 og 1137

Karita Bekkemellem Orheim

sekretær og ordf. for kap. 200 og 3200