Bevilgninger på statsbudsjettet for 2002

Budsjett-innst. S. nr. 12 (2001-2002), jf. St.prp. nr. 1 (2001-2002), St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 2 og 4 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2001 Budsjett-innst. S. nr. 12 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2001

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2001