Innstiling fra justiskomiteen om lov om endringer i straffeprosessloven (ny organisering av et eget etterforskingsorgan for politiet og påtalemyndigheten)

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i justiskomiteen, den 13. november 2003

Trond Helleland Knut Storberget
leder ordfører