Innstilling fra næringskomiteen om lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) mv.

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i næringskomiteen, den 9. november 2004

Olav Akselsen Odd Roger Enoksen
leder ordfører