Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen angående representantlovforslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, Berit Brørby og Ågot Valle om lov om endringer i lov 5. februar 1932 nr. 1 om straff for handlinger som påtales ved riksrett og lov 5. februar 1932 nr. 2 om rettergangsmåten i riksrettssaker.

Til Odelstinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 19. desember 2006

Lodve Solholm Carl I. Hagen
leder ordfører