Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om lov om endringer i helseregisterloven og helsepersonelloven (tilgang til behandlingsrettede helseregistre på tvers av virksomhetsgrenser og etablering av behandlingsrettede helseregistre på tvers av virksomheter)

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 4. juni 2009

Harald T. Nesvik Olav Gunnar Ballo
leder ordfører