Innstilling frå finanskomiteen om Noregs Bank, Kredittilsynet, Statens Banksikringsfond, Statens Bankinvesteringsfond, Oslo Børs og Verdpapirsentralen si verksemd i 1995.