Innstilling fra sosialkomiteen om Resultater og erfaringer fra regjeringens handlingsplaner for funksjonshemmede og veien videre.

Dette dokument