Innstilling fra sosialkomiteen om endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 1998.

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 68 (1998-99)
  • Kildedok: St.prp. nr. 16 (1998-99) (unntatt kap. 2530, 2540, 2541, 2542 og 2543).
  • Dato: 04.12.1998
  • Utgiver: Sosialkomiteen
  • Sidetall: 4

Til Stortinget.

Oslo, i sosialkomiteen, den 4. desember 1998.

John I. Alvheim,

Britt Hildeng,

Are Næss,

leder.

ordfører.

sekretær.