Innstilling fra forsvarskomiteen om Gjennomføringsproposisjonen - utfyllende rammer for omleggingen av Forsvaret i perioden 2002-2005

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i forsvarskomiteen, den 13. juni 2002

Marit Nybakk

leder og ordfører

Bjørn Hernæs

sekretær