Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i legemiddelloven

Dette dokument

  • Innst. 49 L (2009–2010)
  • Kildedok: Prop. 26 L (2009–2010)
  • Dato: 25.11.2009
  • Utgiver: helse- og omsorgskomiteen
  • Sidetall: 4
Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 25. november 2009

Bent Høie Kjersti Toppe
leder ordfører