Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Elisabeth Røbekk Nørve, Linda C. Hofstad Helleland, Lars Myraune, Siri A. Meling og Bjørn Lødemel om en handlingsplan for å hindre en forsyningskrise i kraftforsyningen til Trøndelag og Møre og Romsdal

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 29. april 2010

Erling Sande

Snorre Serigstad Valen

leder

ordfører