Innstilling fra finanskomiteen om nasjonalbudsjettet for 2011 og forslaget til statsbudsjett for 2011

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 19. november 2010

Torgeir Micaelsen

leder og ordfører