Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Gjermund Hagesæter og Åge Starheim om ikke å tillate at politisk eller religiøs aktivitet i Norge finansieres av kapital med base i totalitære, islamistiske regimer som ikke følger FNs verdenserklæring om menneskerettigheter

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 29. mars 2011

Heikki Holmås

Geir Jørgen Bekkevold

leder

ordfører