Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Oskar J. Grimstad og Henning Skumsvoll om styrket kraftforsyning til Bergensområdet

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 5. april 2011

Siri A. Meling

Bjørn Lødemel

fung. leder

ordfører