14.6.1 Samling av Nofima i en juridisk enhet

Sammendrag

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteens merknader

Komiteen tar redegjørelsen til orientering.

14.6.2 Status for eventuell etablering av Galileo referansestasjon på Jan Mayen

Sammendrag

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteens merknader

Komiteen tar redegjørelsen til orientering.

14.6.3 U-864 – status

Sammendrag

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteens merknader

Komiteen tar redegjørelsen til orientering.

14.6.4 Omprioritering av midler innenfor kap. 1062 post 30 Nyanlegg og større vedlikehold

Sammendrag

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteens merknader

Komiteen tar redegjørelsen til orientering.