17.3 Kap. 1426 Statens naturoppsyn

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Rokhunborri nasjonalpark i Troms fylke ble vedtatt opprettet i statsråd 25. februar 2011. Verneplan for Langsua nasjonalpark i Oppland fylke ble vedtatt i statsråd 11. mars 2011. Det er i hvert av disse områdene planlagt opprettet en stilling under Statens naturoppsyn som skal ivareta behovet for oppsyn, naturveiledning, forvaltning og skjøtsel. Det foreslås en tilleggsbevilgning på 600 000 kroner til drift og lønn til oppstart av de to stillingene i 2011.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.