3. Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2011