3.2 Komiteens merknader

Komiteen tar redegjørelsen til orientering, og viser til de respektive merknader under kapitlene 4–21 nedenfor.