Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv. Arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerheit

Dette dokument

  • Innst. 333 S (2011–2012)
  • Kildedok: Meld. St. 29 (2010–2011)
  • Dato: 31.05.2012
  • Utgiver: arbeids- og sosialkomiteen
  • Sidetall: 52

Til Stortinget

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 31. mai 2012

Robert Eriksson

Anette Trettebergstuen

leder

ordfører