Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2013 vedkommende Utenriksdepartementet mv. (rammeområde 4) og Forsvarsdepartementet mv. (rammeområde 8)

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 28. november 2012

Svein Roald Hansen

fung. leder og ordf. for kap. 116, 117, 1700 og 4700

Lars Peder Brekk

Peter Skovholt Gitmark

Laila Gustavsen

ordf. for kap. 161, 1734 og 4734

ordf. for kap. 151, 1731 og 4731

ordf. for kap. 162, 163, 167, 168, 1735, 1791 og 4791

Eva Kristin Hansen

Morten Høglund

Dagfinn Høybråten

ordf. for kap. 140, 141, 144, 169, 1725, 1795, 4725 og 4795

ordf. for kap. 118, 1760, 1761 og 4760

ordf. for kap. 150 og 160

Siv Jensen

Ivar Kristiansen

Peter N. Myhre

ordf. for kap. 166 og 1716

ordf. for kap. 170, 1790 og 4790

ordf. for kap. 100, 103, 104, 1719 og 3100

Sverre Myrli

Tore Nordtun

Helga Pedersen

ordf. for kap. 171, 172, 1740 og 4740

ordf. for kap. 152, 480, 1710 og 4710

ordf. for kap. 115, 1723 og 4723

Kari Storstrand

Afshan Rafiq

Snorre Serigstad Valen

ordf. for kap. 1720, 1732, 4720, 4732 og 4799

ordf. for kap. 164, 1733 og 4733

Karin S. Woldseth

ordf. for kap. 153, 165, 1792 og 4792