Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om barn på flukt

Dette dokument

  • Innst. 57 S (2012–2013)
  • Kildedok: Meld. St. 27 (2011–2012)
  • Dato: 08.11.2012
  • Utgiver: kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetall: 50

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 8. november 2012

Aksel Hagen

Lise Christoffersen

Leder

ordfører