Innstilling fra justiskomiteen om midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 29. november 2012

Per Sandberg

Anders Werp

leder

ordfører