Innstilling fra næringskomiteen om Secora AS – finansielle rammer

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 4. desember 2012

Terje Aasland

Per Roar Bredvold

leder

ordfører