Secora AS - finansielle rammer

Prop. 142 S (2011-2012), Innst. 118 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2012 Innst. 118 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om å bevilge et treårig ansvarlig lånpå 50 mill.kr. til Secora AS. Stortingets flertall, alle unntatt representantene fra FrP, stemte for forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2012

   Behandlet i Stortinget: 06.12.2012