Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om klimatilpasning i Norge

Dette dokument

  • Innst. 497 S (2012–2013)
  • Kildedok: Meld. St. 33 (2012–2013)
  • Dato: 13.06.2013
  • Utgiver: energi- og miljøkomiteen
  • Sidetall: 12

Til Stortinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 13. juni 2013

Erling Sande

Nikolai Astrup

leder

ordfører