Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Nikolai Astrup og Borghild Tenden om tiltak for å redusere nasjonale utslipp av klimagasser

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 13. juni 2013

Erling Sande

Lars Egeland

leder

ordfører