Innstilling fra Stortingets presidentskap om redigert versjon av Grunnloven kapittel E og F som følge av vedtatte grunnlovsforslag om menneskerettigheter

Til Stortinget

Oslo, i Stortingets presidentskap, den 22. mai 2014

Olemic Thommessen

Marit Nybakk

Kenneth Svendsen

     

Svein Roald Hansen

Ingjerd Schou

Line Henriette Hjemdal