Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøking av Navs forvaltning av tilretteleggingsgarantien

Dette dokument

  • Innst. 49 S (2013–2014)
  • Kildedok: Dokument 3:9 (2012–2013)
  • Dato: 03.12.2013
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 4

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 3. desember 2013

Martin Kolberg

Hans Fredrik Grøvan

leder

ordfører