Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2013 under Olje- og energidepartementet

Til Stortinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 11. desember 2013

Ola Elvestuen

leder og ordfører