Innstilling fra finanskomiteen om ny saldering av statsbudsjettet for 2013

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 12. desember 2013

Hans Olav Syversen

leder og ordfører