Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2012, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 12. februar 2014

Anniken Huitfeldt

Christian Tybring-Gjedde

leder

ordfører