Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2015, kapitler under Samferdselsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (rammeområde 17)

Til Stortinget

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 2. desember 2014

Linda C. Hofstad Helleland

leder og ordf. for kap. 1331, 1361, 4331 og 4361

Torill Eidsheim

ordf. for kap. 541, 542, 1314 og 1320 post 36

Ingebjørg Amanda Godskesen

ordf. for kap. 1300, unntatt post 74, og 4300

Hans Fredrik Grøvan

ordf. for kap. 1300 post 74, kap. 1320 post 63 og kap. 4360

Nils Aage Jegstad

ordf. for kap. 1330 postene 60 og 61

Kjell-Idar Juvik

ordf. for kap. 1313 og 4313

Ingvild Kjerkol

ordf. for kap. 1320 post 30

Åse Michaelsen

ordf. for kap. 1310, 1311, 4312 og 5619

Sverre Myrli

ordf. for kap. 1350, 1351, 1354, 4350 og 4354

Janne Sjelmo Nordås

ordf. for kap. 1320 postene 31 og 62 og kap. 1370

Helge Orten

ordf. for kap. 456, 1320 postene 34, 35, 37 og 72, kap. 1380, 3456, 4320, 4322, 4380 og 5624

Abid Q. Raja

ordf. for kap. 1301 og kap. 1330 post 63

Magne Rommetveit

ordf. for kap. 1330 post 70 og kap. 1360

Roy Steffensen

ordf. for kap. 1320 postene 23, 26 og 61

Eirin Sund

ordf. for kap. 1320 post 29