Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøking av barnefattigdom

Dette dokument

  • Innst. 32 S (2014–2015)
  • Kildedok: Dokument 3:11 (2013–2014)
  • Dato: 04.11.2014
  • Utgiver: Kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 8

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 4. november 2014

Martin Kolberg

Kenneth Svendsen

leder

ordfører