Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven (adgang til midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold)

Til Stortinget

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 19. mars 2015

Arve Kambe

Erlend Wiborg

leder

ordfører