Innstilling fra Stortingets presidentskap om lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Til Stortinget

Oslo, i Stortingets presidentskap, den 26. mars 2015

Olemic Thommessen

Marit Nybakk

Kenneth Svendsen

Svein Roald Hansen

Ingjerd Schou

Line Henriette Hjemdal