Innstilling fra Stortingets presidentskap om instruks for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Dette dokument

  • Innst. 217 S (2014–2015)
  • Kildedok: Dokument 16 (2014–2015)
  • Dato: 26.03.2015
  • Utgiver: Stortingets presidentskap
  • Sidetall: 5

Til Stortinget

Oslo, i Stortingets presidentskap, den 26. mars 2015

Olemic Thommessen

Marit Nybakk

Kenneth Svendsen

Svein Roald Hansen

Ingjerd Schou

Line Henriette Hjemdal